Hannu Vilponen hannuv

Ryysyrannan Jooseppi: Talvivaaraan sijoittaminen epäonnistui

  • Rahat loppuivat, onni ei
    Rahat loppuivat, onni ei

Suomen valtio ja yksityiset sijoittajat vähemmistöosuudellaan ovat sijoittaneet Talvivaaran kaivoksen ja sen hallintaan useita satoja miljoonia euroja. Kuitenkaan mikään hallinto-oikeus ei ole kumonnut sijoituspäätöksiä aikanaan vaikka sille olisi ollut hyvät perusteet yhteiskunnallisiin syihin ja kannattamattomuuteen nojaten.

 

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä torstaina. Sitä voidaan pitää ennakkotapauksena oikeellisuuden tulkinnassa Talvivaaran toimia ajatellen jatkossa. Päätöksessä Pudasjärven kaupunginhallituksen päätös sijoittaa 0,4 miljoonaa euroa omistamaansa kiinteistöyhtiöön. Pudasjärven kaupunginhallitus oli päättänyt merkitä Kiinteistö Oy Hirsikunnan osakkeita yhteensä 0,4 miljoonan euron arvosta. Päätös tehtiin juuri samana vuonna, jolloin Talvivaaran toimintaa myös kehitettiin. Asia Pudasjärven osalta huomattiin ja päätöksestä valitettiin ja asia vietiin eri oikeusasteisiin. Asia ratkesi oikeustaistelujen jälkeen, joissa todettiin että päätöksenteko ei ollut edennyt asianmukaisessa järjestyksessä ja kaupunginhallituksen sijoitus elinkeinotoimintaan ja työllisyyttä edistävän toimintaan evättiin. Näin toimitaan kun yhteisistä varoista on kysymys.

 

Talvivaaran toimissa porskuteltiin eteenpäin tuijottaen vain työllisyyskehitykseen ja elinkeinotoimintaan. Tavoitetta ei muutaman vuoden kuluessa edes saavutettu ja saatiin aikaan vain laaja ympäristökatastrofi, johon Suomen valtio aikoo sijoittaa toiset 100 miljoonaa euroa lisää. Myöskään valtavilta tappioilta ei vältytty, joten Talvivaaran kaivosyhtiö ajautui yrityssaneeraukseen alkuvuodesta. Näin toimitaan kun yhteisistä varoista ei ole kysymys.

 

Molemmat sijoitukset niin Pudasjärven yrittämät kuin Talvivaaraan tapahtuneet olivat mittaluokaltaan aivan erilaisia. Herää kysymys, oliko mittaluokaltaan Talvivaaran sijoitukset tarkoituskin saattaa selvitystilaan perintäkelvottomiksi. Näin suurista sijoituksista olisi yksityisten sijoittajien sijoitusyhtiön ja valtion Solidiumin pitänyt vastata tarkkaavaisuudellaan. Näin ei ollut tarkoituskaan käydä, ajatellaan. Sen aikainen Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Peräkin veti edellisenä verovuonna 5 miljoonan pääomatulot vertailuksi. Nystar nikkelin tuotannosta vastaava Talvivaaran omistajayhtiö jäi ilman koko nikkelitoimitusta Talvivaaran kaivokselta.

 

KHO katsoi Pudasjärven kaupunginhallituksen tapauksessa, että kaupunginhallitus ei ollut arvioinut sijoituksesta päättäessään ja hankkeen kannattavuutta ja saatavia vuokratuloja eikä tekemäänsä pääomasijoitukseen tuotto-odotusta. Ja vielä oikeus ei voinut ottaa kantaa siihen, oliko kaupunki toiminut yksityisen sijoittajan tavoin. Kannanotto olisi voitu antaa jos kaupunki olisi ollut Talvivaaran kaltainen yhtiö. Mutta ei.

 

Näin ei käynyt Talvivaaran osalta. Kannanottokin jäi käyttämättä, puhevaltaa toimeenpanovallasta puhumattakaan ei tiedetty valtion virkamiesten osalta olevan olemassa. Oliko tiedossa edes sijoitettujen varojen määrä? Herää kysymys oliko Talvivaaran kaivosyhtiö selonteoillaan julkinen ja yhteiskunnan tarpeita palveleva valtionyhtiö? Korkeimman oikeuden kantaa olisi voitu täsmentää, tuotto-odotusta valvoa paremmin ja yksityisten sijoittajien oikeutta olisi kannanotoillaan oikeus valvoa tiukemmin. Tässä kävi vain niin, että kaikki vastuu sysättiin Valtakunnan korvauksissa puhevaltaa käyttävälle Valtionkonttorille. Valtionkonttori onkin ollut viime vuosina vastatuulessa ja poissa median ulottuvilta eläkeasioiden turvaamiseksi. Yksityisen osakkeenomistajat nuolevat näppejään.

 

KHO:n mukaan pääomasijoitus oli omiaan vahvistamaan Pudasjärven kaupungin kiinteistöyhtiön kilpailuasemaa muihin yrityksiin verrattuna. Kaupunginhallituksen ei olisi tullut tehdä päätöstä toimenpiteen hyväksymisestä ennen valtiontukimääräysten ja -säännösten soveltuvuuden tarkempaa selvittämistä. [Lähde Kaleva 18.12.2016]. Näin on voitu todeta Talvivaaran kaivosyhtön päätöksestä toimenpiteen hyväksymisestä osaltaan. Vaan ei sittenkään. Tässä kohdassa muistuu mieleen Uuno Turhapuro elokuvassa - vanhainkotireissu huonomuististen asukkaiden luona. Vai oliko se sittenkin hyvämuististen?

 

Yhteenvetona mainittakoon edellisen hallituksen virheiksi sinisilmäisyys ja tiedon puute asioita valmisteltaessa. Tämä olisi hyvä ymmärtää nykyisen hallituksen toimiessa kaikin puolin ja oppia opitusta vahingosta.

 

Onnittelut pudasjärveläisille oikeasta valinnasta! Hyvää Joulua kaikille!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän KaleviOnnela kuva
Kalevi Onnela

Pudasjärven tapauksessa KHO kumoaa kaupunginhallituksen päätöksen kunnan kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden merkinnästä, koska se oli syntynyt väärässä järjestyksessä. Näyttää siltä, että osakkeiden merkinnästä olisi pitänyt ilmoittaa Euroopan komissiolle ja odottaa sen hyväksymistä ennen merkinnän toimeenpanoa. Osakkeiden merkintä olisi säädösten vastainen julkinen tuki, jos komissio katsoisi, että se muiden kriteereiden lisäksi "vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan".

Ratkaisussa on saivartelemisen maku, sillä tuskin yhden hirsitalon rakentaminen Pudasjärvellä vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Mutta niinhän "väärässä järjestyksessä"-perusteiset ratkaisut usein ovat.

Pudasjärven kaupunginhallituksen päättämä osakemerkintä oli KHO:n mielestä muuten ok. Kun kaupunginhallitus tekee ilmoituksen komissiolle tai KHO:n edellyttämän "tarkemman sevityksen" valtiontukimääräysten soveltuvuudesta osakemerkintään ja uuden päätöksen, ollaan virallisilla raiteilla.

On vaikea nähdä, miten KHO:n ratkaisua voitaisiin rinnastaa Talvivaaran rahoitukseen tai muuhun toimintaan.

Käyttäjän hannuvilponen kuva
Hannu Vilponen

AVOIN KIRJE YLINTÄ PÄÄTÖSVALTAA NAUTTIVALLE KHO:LLE

Pudasjärven kaupunginhallituksen toimiin valituksilla vaikutettiin. Valtion ohjaustoimiin Talvivaarassa valituksilla ei ollut mitään vaikutusta. Vaikka uhkat olivat suuremmat kuin mahdollisuudet, toisin kuin en näe mitään uhkia kysyttyjen yhteisten varojen sijoittamiselle maankuulun Pudasjärven alueella.

Talvivaaran osalta kysyttyjen ei yhteisten varojen sijoittamiselle kävi kalpaten.

Pyydän KHO:ta tarkentamaan ennakkovastaustaan Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksiä kohtaan valituksissa. Tarkentaen niin, ettei vastaavanlaisia virheitä tapahtuisi. Lisäksi pyydän KHO:ta ohjaamaan korjaustoimenpiteisiin takautuen enemmän, laajentaen tarkentamalla kyseistä ennakkopäätöstä käsittämään Talvivaaran kaltaista osakejärjestelytoimintaa. Niin ettei valtion vastuussa olevan korvaavan osapuolen tarvitse vastata tappioista eikä kiertämällä etsiä ratkaisuja ongelmien poistamiseksi.

Vetoan tässä ympäristöä koskeviin muutoksiin osakejärjestelyissä henkilön oikeuksiin ymmärtää ympäristöoikeutta toimillaan. Toimet lähentyvät luonteeltaan EU:n primäärioikeutta ja ovat niihin kytköksissä henkilön ennaltaehkäisevien toimien oikeellisuuteen nojaten ja toimiin ammattitaitoa hyödyntäen. Tähän myös nykyinen ilmastonmuutossopimus meidät velvoittaa.

Hannu Vilponen

Toimituksen poiminnat